The New Middle East - מזרח תיכון חדש

פרק 3 - ערב הסעודית: משבט במדבר למנהיגת העולם הערבי

January 9, 2021

kabaa.jpgמבט עומק על המדינה החזקה כיום בעולם הערבי:

איך משפחה אחת השתלטה על חצי האי ערב?
עם כמה חיילים כבש מייסד המדינה את ריאד הבירה?
אילו טרוריסטים השתלטו על האתר הקדוש ביותר לאיסלאם?
האם סעודיה בצד של ישראל?

כל התשובות בפרק 3 של מזרח תיכון חדש...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App